Actualitate

145 de sancțiuni contravenționale aplicate de ITM Teleorman în septembrie

Comunicat de presă

În luna septembrie 2021, inspectorii de muncă din cadrul Compartimentului Securitate şi Sănătate în Muncă au efectuat 48 controale pe linie de securitate şi sănătate în muncă la un număr de 48 angajatori.

Au fost constatate un număr de 145 deficienţe, pentru care s-au dispus un număr de 145 măsuri. Pentru deficienţele constatate, au fost aplicate un număr de 145 sancţiuni contravenţionale, respectiv 139 avertismente și 6 amenzi in valoare de 28.000 lei.

Referitor la “Acţiune de control privind prevenirea expunerii lucrătorilor la riscul de infectare cu noul coronavirus” au fost efectuate 35 controale, depistate 113 neconformități, aplicate 108 avertismente și 5 amenzi în valoare totală de 22.000 lei.

În domeniul relațiilor de muncă, s-au efectuat 82 controale, în urma cărora s-au aplicat 19 sancțiuni, din care 9 amenzi în valoare de 120.000 lei și un număr de 10 avertismente. Contravențiile sancționate au avut, în principal, ca obiect:

– faptele prevazute de art.260.alin.(1) din Lg.53/2003 R Codul Muncii, privind primirea la muncă a persoanelor fără încheierea unui contract individual de muncă, fiind identificate 8 persoane fără forme legale de angajare la un număr de 5 angajatori ;

– netransmiterea registrului general de evidență a salariaților la I.T.M. și a modificărilor ulterioare intervenite în acesta, cu aplicarea contravențiilor prevăzute de H.G. nr. 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor ;

– nerespectarea prevederilor legale privind timpul de lucru și timpul de odihnă, nerespectarea prevederilor legale privind repausul săptămânal și munca suplimentară, sancționate cu avertismente;

În urma controalelor efectuate, pentru deficiențele în domeniul relațiilor de muncă s-au dispus 117 măsuri, care au vizat în principal neconformități în domeniul aplicării prevederilor Codului Muncii cu privire la munca fără forme legale, timpul de muncă și timpul de odihnă, încălcarea prevederilor legale privind munca suplimentară, a altor acte normative de dreptul muncii, respectarea H.G.nr. 905/2017 privind registrul general de evidentă a salariaților.

În cursul lunii septembrie 2021, au fost înregistrate la Inspectoratul Teritorial de Muncă Teleorman 31 de petiții, prin care sunt sesizate în principal neplata drepturilor salariale, încălcarea prevederilor legale care reglementează programul de lucru și munca fără forme legale.

 

 

Afișați mai mult

Adrian Neagu

Redactor/operator imagine

Articole similare

Back to top button