Actualitate

25 februarie, termenul limită pentru depunerea a unsprezece declaraţii fiscale

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Teleorman informează contribuabilii că data de 25 februarie 2020 este termenul limită de depunere a următoarelor documente:

 

 • formularul 100 “Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”;
 • formularul 101 ”Declaraţie privind impozitul pe profit”;
 • formularul 107 “Declaraţie informativă privind beneficiarii sponsorizărilor/mecenatului/burselor private”;
 • formularul 112 “Declaraţie privind obligaţia de plată a contribuţiei sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”;
 • formularul 224 “Declaraţie privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de persoane fizice care desfăşoară activitate în România şi de persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România”;
 • formularul 300 “Decont de taxă pe valoarea adăugată”;
 • formularul 301 “Decont special de taxă pe valoarea adăugată”;
 • formularul 306 ”Cerere privind utilizarea ca perioadă fiscală pentru TVA a semestrului sau anului calendaristic”;
 • formularul 307 “Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată”;
 • formularul 311 “Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal”;
 • formularul 390 VIES ”Declarație recapitulativă privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare”.

 

”Calendarul obligaţiilor fiscale” este un instrument de informare a contribuabililor, care cuprinde informaţiile detaliate privind toate termenele limită de declarare a obligaţiilor fiscale pentru luna februarie 2020, conform prevederilor art.155 alin.(2) din Legea nr.207/2015, privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Afișați mai mult

Adrian Neagu

Redactor/operator imagine

Articole similare

Back to top button