Actualitate

25 martie – termen limită pentru depunerea a zece declaraţii fiscale

Comunicat de presă

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Teleorman informează contribuabilii că 25 martie 2021 este termenul limită de depunere a următoarelor documente:

 – formularul 100 “Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”;

– formularul 101 ”Declarație privind impozitul pe profit”;

formularul 107 ” Declarație informativă privind beneficiarii sponsorizărilor/ mecenatului/ burselor private”.

 – formularul 112 “Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”;

– formularul 224 “Declarație privind veniturile sub formă de salarii și asimilate salariilor din străinătate obținute de către persoanele fizice care desfășoară activitate în România“;

– formularul 300 “Decont de taxă pe valoarea adăugată”;

– formularul 301 “Decont special de taxă pe valoarea adăugată”;

– formularul 307 “Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată”;

– formularul 311 “Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal”;

– formularul 390 VIES ”Declarație recapitulativă privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare”

 ”Calendarul obligaţiilor fiscale” este un instrument de informare a contribuabililor, care cuprinde informaţii privind principalele termene limită de declarare a obligaţiilor fiscale în luna martie 2021.

Afișați mai mult

Adrian Neagu

Redactor/operator imagine

Articole similare

Back to top button