Actualitate

30 aprilie 2021 – termenul pentru depunerea situaţiilor financiare pe anul 2020 pentru anumite categorii de contribuabili

Comunicat de presă

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Teleorman informează că instituţiile publice, asociaţiile şi celelalte persoane juridice cu şi fără scop patrimonial, subunităţile fără personalitate juridică, cu sediul în străinătate, care aparţin persoanelor prevăzute la art.1 alin.1-3 din Legea 82/1991, cu sediul în România, precum şi subunităţile fără personalitate juridică din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate au obligaţia că până pe 30 aprilie 2021 să depunerea situaţiilor financiare pe anul 2020.

În vederea depunerii situaţiilor financiare anuale, entităţile menţionate folosesc programul de asistenţă pus la dispoziţie gratuit pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală la adresa:

http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/1002_5_2020.html.

Formatul electronic al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale simplificate se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice, cu ajutorul căruia se generează un fişier de tip PDF având ataşat un fişier xml şi un fişier cu extensia zip. Fişierul cu extensia zip va conţine documentele cerute de prevederile legislative în vigoare scanate alb-negru, lizibil, şi cu o rezoluţie care să permită încadrarea în limita a 9,5 MB a fişierului PDF la care este ataşat fişierul zip.

Nedepunerea situaţiilor financiare în termenul legal la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 300 lei la 1.000 lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 1 şi 15 zile lucrătoare, cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 16 şi 30 de zile lucrătoare, şi cu amendă de la 1.500 lei la 4.500 lei, dacă perioada de întârziere depăşeşte 30 de zile lucrătoare.

Baza legală: Legea 82/1991 Legea contabilităţii cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 58/2021 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor, precum şi pentru reglementarea unor aspecte contabile.

Afișați mai mult

Adrian Neagu

Redactor/operator imagine

Articole similare

Back to top button