Actualitate

30 septembrie, termenul final de depunere a cererii de eșalonare la plata simplificată

Comunicat de presă

Cererile de eșalonare la plată simplicată pot fi depuse de contribuabili arondați Administrației Județene a Finanțelor Publice Teleorman până la data de 30 septembrie 2021, inclusiv.

Eșalonarea la plată simplificată poate fi accesată pentru o perioadă de cel mult 12 luni, fără depunerea de garanții și este destinată obligațiilor fiscale principale și accesorii datorate după data declarării stării de urgență.

Condițiile cumulative pe care trebuie să le îndeplinească contribuabilul care intenționează să beneficieze de prevederile OUG 181/22.10.2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene sunt următoarele:

– să depună o cerere până la data de 30 septembrie 2021, inclusiv. Opțional, aceasta poate fi însoțită de graficul de eșalonare cuprinzând cuantumul propus al ratelor de eșalonare;

– să nu înregistreze obligații fiscale la data declarării stării de urgență nestinse la data eliberării certificatului de atestare fiscală;

– să nu se afle în procedură de faliment sau dizolvare;

– să nu se fi stabilit răspunderea potrivit legislației privind insovența și/sau răspunderea solidară conform prevederilor Codului de procedură fiscală. Dacă actele prin care s-a stabilit răspunderea sunt definitive în sistemul căilor judiciare sau administrative de atac, iar suma pentru care a fost atrasă răspunderea a fost achitată, condiția se consideră îndeplinită.

Eșalonarea la plată se acordă pentru toate obligațiile fiscale înscrise în certificatul de atestare fiscală, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute anterior. Sunt asimilate obligațiilor fiscale în scopul acordării eșalonării la plată atât amenzile de orice fel administrate de organul fiscal, cât și creanțele bugetare stabilite de alte organe și transmise spre recuperare organelor fiscale, potrivit legii, inclusiv creanțele bugetare rezultate din raporturi juridice contractuale stabilite prin hotărâri judecătorești sau alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.

Eșalonarea la plată nu se acordă pentru obligațiile fiscale în sumă totală mai mică de 500 lei în cazul persoanelor fizice și 5.000 lei în cazul persoanelor juridice.

Modelul de cerere de eșalonare la plată este prevăzut în Anexa nr. 1 la Procedura de aplicare a acordării eșalonării la plată de către organul fiscal central și poate fi descărcat accesând link-ul http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/C_OPANAF_3896_2020.pdf.

 

 

 

 

 

 

 

 

Afișați mai mult

Adrian Neagu

Redactor/operator imagine

Articole similare

Back to top button