Actualitate

A fost modificată Legea privind regimul deșeurilor.Noi reguli pentru operatorii economici

Agenția pentru Protecția Mediului Teleorman (APM Teleorman) informează că, în Monitorul Oficial nr. 630 din19.07.2018 a fost publicată Ordonanța de Urgența nr,74 din17.07.2018, prin care au fost modificate o serie de legi în domeniul protecției mediului, printre care și Legea privind regimul deșeurilor.

Astfel, conform art. 49 alin (l) “producătorii de deșeuri nepericuloase,  periculoase, operatorii economici care sunt autorizați pentru colectarea și transportul deșeurilor periculoase sau care acționează, în calitate de comercianți de deșeuri ori brokeri sunt obligați să asigure evidența cronologică a gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu, precum și a cantității, naturii și originii deșeurilor și după caz, a destinației,  frecvenței colectării, a mijlocului de transport și a metodei de tratare, respectiv operațiunii de valorificare sau eliminare a deșeurilor, potrivit prevederilor Deciziei Comisiei 201419551LJE, și să o pună la dispoziția autoritălilor competente de control, la cererea acestora”.

Raportarea datelor și informațiilor privind gestionarea deșeurilor se face către autoritatea teritorială pentru protecția mediului, până la 31 martie a anului următor celui de raportare, atât pe suport de  hârtie, cât și electronic (în formatul solicitat de agenția teritorială pentru protecția mediului), conform alin (4) din Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor.

Operatorii economici prevăzuți la alin. (l) sunt obligați să păstreze evidența gestiunii deșeurilor cel puțin 3 ani, cu excepția operatorilor economici care desfășoară activități de transport, care trebuie să păstreze evidența timp de cel puțin 12 luni, conform alin (6) din Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor.

La cererea autorităților competente sau a unui deținător anterior sunt fumizate documentele justificative conform cărora operațiunile de gestionare au fost efectuate, conform alin (7) din Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor.

Agenția Națională pentru Protecția Mediului centralizează,la nivel național informațiile prevăzute la alin (l), colectate de autoritățile județene pentru protecția mediului, conform alin (8) din Legea 21 1 /2011  privind regimul deșeurilor.

În acest sens, prin adresa nr.2469119.02.2019, APM Teleorman a solicitat operatorilor economici incluși în raportarea statistică privind generarea și gestionarea deșeurilor pentru anul 2018, până la data de 12.04.2019 să transmită la APM Teleorman datele atât pe format de hârtie cât și în format electronic, prin introducerea acestora în Sistemul Informațional de Mediu (SIM).

Atragem atenția că în baza datelor introduse în SIM, vor fi întocmite rapoartele ce urmează a fi transmise către UE.

Afișați mai mult

Adrian Neagu

Redactor/operator imagine

Articole similare

Back to top button