Actualitate

Ajutor de minimis pentru susținerea producției de cartof de consum

Comunicat de presă

Până pe data de 20 mai, inclusiv, producatorii agricoli se pot inscrie in Programul de susţinere a producţiei de cartof de consum la sediul DAJ Teleorman.

Beneficiarii ajutorului de minimis sunt: persoane fizice; producătorii agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, constituite potrivit OUG nr. 44/2008 si persoane juridice.

Documentele necesare pentru inscrierea in program, sunt:

-cerere de inscriere in program;

-copie a B.I./C.I. al/a solicitantului sau al/a reprezentantului legal;

-copie a atestatului de producător valabil până la 31 decembrie 2024;

-împuternicire/procură notarială şi o copie a B.I./C.I. al/a unui reprezentant, după caz;

-copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului;

-dovadă cont activ bancă/trezorerie;

-adeverinţă, în original, din Registrul agricol, conform înscrisurilor aferente anului 2024, care atestă suprafaţa de teren cultivata cu cartof de consum utilizata de solicitant în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosinţă asupra terenului în cauză;

-declaratii pe propria raspundere, conform modelelor prevazute in anexa nr. 2 din HG nr.150/2024.

Cererea de inscriere in program se poate depune la sediul DAJ Teleorman sau se poate trimite prin mijloace electronice si/sau posta/curierat, insotita de documentele prevazute (documentele transmise prin mijloace electronice trebuie să fie semnate şi datate, iar copiile trebuie să fie certificate „conform cu originalul“.

Ajutorul de minimis se acorda pentru o suprafata de minim 0,3 ha si este in cuantum de 200 euro/ha. Beneficiarul trebuie sa obtina o productie minima de 15 tone/ha, din care sa comercializeze 6 to/ha. Valorificarea productiei se face pace pana la data de 18 noiembrie inclusiv a anului de cerere.

Afișați mai mult

Adrian Neagu

Redactor/operator imagine

Articole similare

Back to top button