Actualitate

Amenzi de 236 mii lei, în urma controalelor efectuate de ITM Teleorman

Comunicat de presă

Inspectoratul Teritorial de Muncă Teleorman, a desfășurat acțiuni de control în domeniul relațiilor de muncă și securității și sănătății în muncă, în urma cărora s-au aplicat amenzi în valoare de 236.000 lei pentru nerespectarea prevederilor legale. În perioada 19.07 – 24.07.2021, în domeniul relațiilor de muncă, s-au efectuat 17 controale, fiind aplicate 9 sancțiuni, din care 6 amenzi în valoare de 233.000 și un număr de 3 avertismente. Corpul de control relații de muncă, a aplicat amenzi pentru:

– nerespectarea prevederilor de art.16.alin.(1) din Lg.53/2003 R Codul Muncii, care prevede – ’’Contractul individual de muncă se încheie în baza consimţământului părţilor, în formă scrisă, în limba română, cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii de către salariat. Obligaţia de încheiere a contractului individual de muncă în formă scrisă revine angajatorului.’’

– primirea la muncă a persoanelor fără încheierea unui contract individual de muncă, fiind identificate 11 persoane prestând muncă nedeclarată;

– netransmiterea registrului general de evidență a salariaților la I.T.M. și a modificărilor ulterioare intervenite în acesta, cu aplicarea contravențiilor prevăzute de H.G. nr. 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor ;

– nerespectarea prevederilor legale privind timpul de lucru și timpul de odihnă, nerespectarea prevederilor legale privind repausul săptămânal și munca suplimentară, nu se păstrează la locul de muncă copii ale contractului individual de muncă și evidența orelor lucrate;

În urma controalelor efectuate, pentru deficiențele în domeniul relațiilor de muncă s-au dispus 54 măsuri, care au vizat în principal neconformități în domeniul aplicării prevederilor Codului Muncii cu privire la munca fără forme legale, timpul de muncă și timpul de odihnă, încălcarea prevederilor legale privind munca suplimentară, a altor acte normative de dreptul muncii, respectarea H.G.nr. 905/2017 privind registrul general de evidentă a salariaților.

În domeniul securității și sănătății în muncă au fost efectuate 22 de controale în perioada 19.07 – 24.07.2021, fiind aplicate 75 avertismente și o amendă în valoare de 3.000 lei pentru neasigurarea echipamentului individual de protecţie pentru lucrătorii din cadrul unităţii.

Inspectorii de muncă din cadrul Compartimentului Securitate şi Sănătate în Muncă, au aplicat 75 de avertismente pentru următoarele neconformități :

Nu au fost afișate la intrarea în sediul punctului de lucru regulile de conduită obligatorie pentru angajați și pentru toate persoanele care intră în spațiul organizat de angajator cu privire la prevenirea îmbolnăvirilor cu coronavirusul SARS- CoV-2;

Nu a fost actualizat Planul de prevenire și protecție urmare reevaluării riscurilor;

Nu s-a realizat controlul medical periodic al lucrătorilor;

Organizarea necorespunzătoare a locului de muncă;

Nu au fost refăcute instrucțiunile proprii specifice riscului de contaminare cu SARS-CoV-2.

 

 

 

 

 

 

Afișați mai mult

Adrian Neagu

Redactor/operator imagine

Articole similare

Back to top button