Actualitate

ANAF: Au fost modificate Declarațiile 097 si 700

Comunicat de presă

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Teleorman aduce la cunoştinţa contribuabililor faptul că au fost actualizate declaraţiile 097 şi 700 ca urmare a modificării legislative intervenite, respectiv:

– plafonul pentru care se aplică sistemul TVA la încasare, pentru persoanele impozabile înregistrate in scopuri de TVA conform art.316 din Codul fisal, care au sediul activității economice in România conform art.266 alin.(2) lit. a) din Codul fiscal, de la 2.250.000 lei la 4.500.000 lei;

– modalitatea de exercitare a opțiunii pentru aplicarea sistemului TVA la încasare, în sensul în care aceasta se poate exercita oricând în cursul anului, începând cu prima zi a perioadei fiscale următoare celei în care persoana impozabilă şi-a exercitat opțiunea. Anterior acestei modificări, opțiunea de a aplica sistemul TVA la încasare se putea exercita doar la începutul anului, până la data de 25 ianuarie, inclusiv;

– modificarea termenului până la care persoana impozabilă, care nu depășește în cursul unui an plafonul de 4.500.000 lei, poate renunța la aplicarea sistemului TVA la încasare, în sensul în care notificarea de încetare a aplicării sistemului se depune până la data de 20 a oricărei luni, cu excepția primului an în care persoana a optata pentru aplicarea acestui sistem. Anterior acestei modificări, notificarea de renunțarea putea fi depusă până la data de 25 a oricărei luni.

Având în vedere aceste schimbări legislative, precum si corelarea acestor prevederi cu celelalte dispoziții legale privind sistemul TVA la încasare din Codul fiscal, prin dispozițiile OUG nr.13/2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si a Legii contabilității nr.82/1991, a fost necesară modificarea OPANAF nr.1503/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, in Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la încasare si a Procedurii de radiere, la cerere sau din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la încasare, precum si a modelului si conținutului unor formulare.

Formularul 097 “Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare“, prin care se exercita opțiunea de aplicare a acestui sistem, se completează şi se depune la organul fiscal competent până pe data de 20 inclusiv a lunii anterioare începerii perioadei fiscale din care va aplica sistemul TVA la încasare, în vederea înregistrării în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare.

Notificările depuse in termenul menționat se prelucrează de organul fiscal, iar persoanele impozabile care le-au depus sunt înscrise în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare până la data de 1 a perioadei următoare celei în care a fost depusă notificarea. Notificările depuse peste termenul mențioanat (în perioada 21 – finalul lunii) nu se prelucrează de organul fiscal, iar persoanele impozabile care le-au depus nu sunt înscrise în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare.

De asemenea, întrucât rubricile din formularul de notificare (097) utilizat pentru exercitarea opțiunii de aplicare/încetare a aplicării sistemului TVA la încasare, au fost preluate şi în formularul 700 ”Declarație pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a mențiunilor ulterioare înregistrării fiscale”, aprobat prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscala nr. 4136/2020 privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscala nr. 3.725/2017 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscala a contribuabililor şi a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal, a fost necesară modificarea corespunzătoare şi a subsecțiunii IV din formularul 700, precum şi a instrucțiunilor de completare a acestei subsecțiuni.

Reamintim că OPANAF nr. 4136/2020 a fost publicat în Monitorul Oficial nr.1311 din 30 decembrie 2020 şi intră în vigoare în 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României (art. III din OPANAF nr.4136/2020), adică în data de 30 martie. De la această dată contribuabilii vor putea efectua online toate opțiunile ulterioare înregistrării fiscale.

Afișați mai mult

Adrian Neagu

Redactor/operator imagine

Articole similare

Back to top button