Actualitate

ANAF Teleorman – servicii electronice la dispoziția contribuabililor

Comunicat de presă

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Teleorman în contextul răspândirii infecției cu coronavirus (COVID-19) reamintește contribuabililor serviciile electronice ce pot fi utilizate, pentru comunicarea la distanţă, în vederea cunoaşterii, clarificării şi îndeplinirii obligaţiilor fiscale astfel:

Serviciul Spaţiul Privat Virtual este uşor de accesat, gratuit și disponibil 24 de ore din 24, atât persoanelor fizice, cât şi persoanelor juridice sau entităţilor fără personalitate juridică. Acest serviciu online permite obținerea informațiilor fiscale privind situația fiscală, depunerea electronică a declaraţiilor fiscale și primirea electronică a documentelor și a actelor administrativ fiscale. Documentele comunicate prin Spaţiul Privat Virtual au aceeaşi putere juridică, asemenea celor comunicate prin poştă sau la ghişeu. Instrucțiunile privind înrolarea în SPV sunt disponibile pe site-ul www.anaf.ro, la următorul link https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/servicii_online/inreg_inrol_pf_pj_spv

Formularul Unic de Contact

a) contribuabilii înrolați în Spațiul Privat Virtual:

– prin intermediul Formularului de contact disponibil în acest serviciu – pot obține informații generale în domeniul fiscal și IT precum și informații privind situația fiscalã proprie;

b) contribuabilii care nu sunt înrolați în Spațiul Privat Virtual:

– prin intermediul Formularului de contact de pe site-ul Agenției – pot obține informații generale în domeniul fiscal și IT.

Totodată, pe această cale informăm că, urmare modificărilor aduse Codului de Procedură Fiscală, începând cu 1 martie 2022, contribuabilii/plătitorii persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică, precum și persoanele fizice care desfășoară o profesie liberală sau exercită o activitate economică în mod independent în una dintre formele prevăzute de O.U.G. nr.44/2008 , cu modificările şi completările ulterioare, sunt obligaţi să transmită organului fiscal central cereri, înscrisuri sau orice alte documente prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, respectiv prin înrolarea în sistemul de comunicare electronică dezvoltat de Ministerul Finanţelor/A.N.A.F.

În acest sens, recomandăm persoanelor fizice și juridice să întreprindă demersurile de înrolare în Spațiul Virtual Privat (în cazul în care nu s-au înrolat până acum).

AJFP Teleorman și structurile subordonate pun la dispoziţia contribuabililor calculatoare în sistem self service, în vederea accesării serviciilor oferite de agenţia fiscală, în sediile instituției. La cerere, contribuabilii vor fi îndrumaţi direct de către inspectorii fiscali în vederea îndeplinirii obligaţiilor fiscale.

Informații cu privire la aplicarea legislației fiscale se pot obține telefonic la nr. de telefon (+4)031.403.91.60 – Serviciul central de asistență telefonică a contribuabililor – Call-center.

 

 

 

 

Afișați mai mult

Adrian Neagu

Redactor/operator imagine

Articole similare

Back to top button