Actualitate

APM Teleorman anunță deschiderea sesiunii de raportare a anchetei statistice pentru generarea și gestionarea deșeurilor în 2022

Comunicat de presă

Agenţia pentru Protecţia Mediului Teleorman aduce la cunoştinţa producătorilor de deşeuri nepericuloase, unităţilor şi întreprinderilor care desfăşoară activităţi de colectare, salubritate, tratare a deşeurilor, producătorilor de deşeuri periculoase şi unităţilor şi întreprinderilor care colectează sau transportă deşeuri periculoase, nepericuloase cu titlu profesional ori acţionează în calitate de comercianţi şi de brokeri de deşeuri periculoase şi nepericuloase, prevederile Ordonanţei nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor cu completările şi modificările ulterioare, potrivit căreia le revine obligaţia să ţină o evidenţă cronologică lunară referitoare la deşeurile generate şi gestionate.

Această evidenţă se publică în format tabelar şi se pune la dispoziţia agenţiei judeţene pentru protecţia mediului, electronic, precum şi la cererea autorităţilor competente de control.

În acest sens, menţionăm că, începând cu data de 28.02.2023 s-a deschis sesiunea de raportare electronică privind ancheta statistică pentru anul 2022. Accesând adresa http://raportare.anpm.ro, puteţi descărca ghidul acestei aplicaţii. Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa Compartimentului Calitatea Factorilor de Mediu din cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman la numărul de telefon 0247316228 sau adresa de e-mail deseuri@apmtr.anpm.ro.

Afișați mai mult

Adrian Neagu

Redactor/operator imagine

Articole similare

Back to top button