Actualitate

Asociația Municipiilor din România (AMR) solicită Ministerului Educației să finanțeze transportul elevilor

Comunicat de presă

Asociația Municipiilor din România (AMR) solicită Ministerului Educației
Naționale și Ministerului Finanțelor Publice să respecte legislația în vigoare
privind asigurarea finanțării transportului elevilor în interiorul municipiilor
/orașelor de la bugetul de stat .

Conform unui proiect de ordonanță de urgență, initiat de MEN , se intenționează
modificarea Legii educației naționale nr. 1/2011, astfel incat NU se va asigura
finantarea transportului local al elevilor (in interiorul municipiilor/oraselor)
din bugetul de stat, transferand aceasta obligatie autoritatilor locale .

Astfel:
➢ Legea 226/2020 (care a modificat Legea educatiei nationale / 1/2011)
stipuleaza clar ,fara evhivoc ,ca:
„Elevii din învăţământul preuniversitar acreditat/autorizat beneficiază de
gratuitate la servicii publice de transport local şi judeţean, pe tot parcursul
anului calendaristic ” ,finantarea asigurandu-se de la bugetul de stat.

➢ Urmare aprobarii ,de catre Parlament, a Legii bugetului de stat pe anul
2021 ,municipiile si-au construit bugetele pe anul in curs plecand de la
legislatia in vigoare ,respectiv de la asigurarea finantarii acestui capitol de
cheltuieli de la bugetul de stat .

Aprobarea acestei ordonanțe de către Guvernul Romaniei ,prin care se
încearcă modificarea legislației privind finanțarea de la bugetul de stat a
transportului elevilor , prin OUG , după aprobarea bugetului în parlament ,este
de natură să creeze dezechilibre bugetare pe care municipiile nu le pot asigura
din surse proprii ,punând în pericol chiar funcționarea eficientă a sistemului
de învățământ preuniversitar la nivel național.

Totodată se încalcă unul din principiile autonomiei locale conform căruia nu se
pot transfera responsabilități către autoritățile locale fără asigurarea sursei de
finanțare .

Emil Boc-președinte AMR,
primarul municipiului Cluj Napoca

Afișați mai mult

Adrian Neagu

Redactor/operator imagine

Articole similare

Back to top button