Actualitate

Campania agricolă în atenția pompierilor

Inspectorii ISU desfășoară controale în centrele de evaluare națională

Inspectorii de prevenire din cadrul ISU Teleorman au efectuat 7 controale pe linia prevenirii și stingerii incendiilor în unitățile de învățământ unde sunt  organizate centre de evaluare națională, din municipiul Alexandria și orașul Zimnicea, aplicând pentru neregulile constatate un număr de 11 sancțiuni contravenționale. Pe timpul acestor misiuni, au fost efectuate 2 activități de instruire a personalului cu privire la modul de asigurare a primei intervenții în cazul izbucnirii unui incendiu.

Campania agricolă în atenția pompierilor

În vederea reducerii riscurilor de producere a incendiilor premergător, pe timpul şi după finalizarea lucrărilor agricole pentru recoltarea cerealelor păioase, începând de astăzi, 24 iunie, inspectorii de prevenire din cadrul ISU Teleorman desfășoară controale tematice de prevenire a incendiilor la unitățile agricole din județ.

Principalele aspecte urmărite pe timpul controalelor de prevenire sunt:

– respectarea normelor specifice de apărare împotriva incendiilor pe timpul lucrărilor agricole de recoltare a păioaselor;

– respectarea reglementărilor referitoare la utilizarea focului deschis şi privind fumatul;

– existenţa şi funcţionalitatea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor, în special pe timpul lucrărilor de recoltare a păioaselor;

– acordarea de asistenţă tehnică de specialitate la solicitările venite din partea responsabililor obiectivelor controlate;

– diseminarea de materiale informative privind reguli și măsuri de prevenire a incendiilor pe timpul campaniei agricole și a lucrărilor ce presupun utilizarea focului deschis.

Măsuri specifice de apărare împotriva incendiilor

Având în vedere consecinţele pe care le pot avea incendiile asupra mediului înconjurător, vieţii şi a bunurilor, aducem la cunoştinţa proprietarilor de terenuri agricole, deţinătorilor de utilaje agricole şi de transport, precum şi cetăţenilor, câteva măsuri specifice de apărare împotriva incendiilor ce trebuie respectate pe timpul desfăşurării campaniei de recoltare a cerealelor păioase, astfel:

– lanurile de cereale, odată cu începerea coacerii, trebuie supravegheate pentru a se înlătura toate cauzele de incendiu;

– pe timpul trecerii prin lanuri şi prin apropiere, fumatul este interzis;

– lucrările de recoltare vor începe prin protejarea lanurilor faţă de drumuri, păduri şi căile ferate care le mărginesc. Protejarea se face prin realizarea unor fâşii paralele arate, paiele şi cerealele recoltate de pe acestea fiind evacuate în afara acestor fâşii. Se recomandă ca aceste fâşii să aibă o lăţime de 20 m faţă de drumuri sau păduri şi 50 m faţă de calea ferată;

– la locul de recoltare va fi adusă o cisternă cu apă, stingătoare cu praf şi CO2, mături de nuiele, găleţi, lopeţi, furci, pentru a fi folosite în cazul unui eventual incendiu;

– maşinile, tractoarele, combinele de recoltat şi celelalte maşini agricole, precum şi autovehiculele de transport ce se vor folosi la recoltarea cerealelor, vor fi verificate din punct de vedere tehnic de către persoane autorizate, înlăturându-se toate defecţiunile care ar putea cauza incendii;

– repararea combinelor şi efectuarea reviziilor tehnice care presupun folosirea focului trebuie executate în afara lanului, pe un teren curăţit de iarbă, la o distanţă de cel putin 30 m de culturile cerealiere;

– alimentarea cu carburanţi se va face în punctele de alimentare special amenajate, fiind interzise transportul şi transvazarea lichidelor combustibile în vase deschise sau confecţionate din material plastic şi alimentarea în lan sau la distanţe mai mici de 100 m faţă de acestea, a autovehiculelor, maşinilor şi utilajelor agricole;

– depozitarea provizorie a carburanţilor şi lubrifianţilor necesari pentru lucrările de recoltare se va face la cel puţin 100 m faţă de lanuri, de fâneţe, de depozite de furaje, de păduri şi la cel puţin 50 m faţă de orice fel de construcţie şi clădire sau calea ferată;

– alimentarea rezervoarelor în cursul nopţii nu este admisă; în cazuri exceptionale, acest lucru se poate face numai la lumina farurilor sau a sistemelor de iluminat electric corespunzătoare;

– locurile pentru fumat se vor amenaja la o distanţă de peste 50 m faţă de culturile de cereale păioase în perioada coacerii şi recoltării şi faţă de locurile de depozitare a paielor, iar faţă de depozitele şi punctele de alimentare cu combustibil, la o distanţă de peste 40 m; în aceste locuri se vor instala tabliţe cu inscripţia „LOC PENTRU FUMAT”;

– se va asigura instruirea întregului personal care participă la campania agricolă pe linia cunoaşterii şi respectării normelor şi regulilor specifice de prevenire şi stingere a incendiilor.

Personalul Inspectoratul pentru Situații de Urgență „A. D. Ghica” al județului Teleorman va continua activitățile orientate spre siguranța cetățenilor, cu accent pe prevenirea situațiilor de urgență și gestionarea operativă a evenimentelor care pun în pericol viața semenilor sau bunurile materiale ale acestora.

 

 

Afișați mai mult

Adrian Neagu

Redactor/operator imagine

Articole similare

Back to top button