Actualitate

Casa de Pensii Teleorman: ” Accesul în incintă este permis doar persoanelor cu certificat verde!”

Comunicat de presă

Având în vedere aplicarea prevederilor HG nr. 1130/22 octombrie 2021 pentru modificarea anexelor nr. 2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1090/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19, Casa Județeană de Pensii Teleorman face următoarele precizări:

Începând cu data de 25 octombrie 2021, accesul persoanelor în incinta Casei Județene de Pensii Teleorman, este permis doar persoanelor cu certificat verde (vaccin, test PCR, test antigen sau trecerea prin boală), dovada cu document scris sau pe telefon mobil în format editabil.

Persoanele nevaccinate au posibilitatea să depună documente on-line sau prin CN POȘTA ROM NĂ cu confirmare de primire.

Persoanele care doresc să depună on-line documentele de pensie ( dosare noi sau recalculări) au la dispoziție două mijloace de comunicare electronică:

adresele de e-mail: pensii.teleorman@cnpp.ro; secretariat.teleorman@cnpp.ro

Portalul CNPP – secțiunea : “depuneri cereri și documente persoane fizice”.

Depunerea de documente se va face după descărcarea de pe site-ul CJP Teleorman www.pensiiteleorman.ro de la capitolul ” Formulare Utile” a cererilor corespunzătoare, completarea lor, semnarea și scanarea împreună cu documentele doveditoare.

Documentele scanate în format PDF, JPG, JPEG, XML sau PNG vor fi înaintate :

sub formă de e-mail la adresele de la punctul 1 sau

încărcat la rubrica corespunzătoare după completarea câmpurilor indicate în PORTAL CNPP (2).

După primirea e-mailului sau încărcării pe portalul CNPP persoana solicitantă va primi pe adresa de e-mail confirmarea depunerii dosarului/documentelor de recalculare. Ulterior confirmării, persoana solicitantă va fi programată pentru depunerea documentelor în original la sediul Casei Județeane de Pensii Teleorman.

Pentru alte solicitări (petiții, solicitări de date de informații de interes public, copii decizii de pensie, solicitări modificare de plată) va fi folosită adresa de e-mail secretariat.teleorman@cnpp.ro

Pentru ajutoarele de deces solicitanții care nu pot face dovada vaccinării trecerii prin boală sau cu certificat verde, test PCR, test rapid, documentele vor fi depuse în sistem on-line sau prin poștă cu confirmare de primire, cu mențiunea că plata se va face în funcție de opțiunea persoanei exprimată pe cerere prin poștă sau cont personal, care va fi menționat în cerere și în dovada contului de la bancă.

De asemenea, pentru persoanele care au cont deschis pentru încasarea pensiei, se va menționa acest fapt, în cerere.

Facem apel la pensionari și persoanele asigurate în sistemul public de pensii precum și alte persoane interesate la întelegere privind măsurile de restrîngere a accesului fizic, cu mențiunea că acestea sunt luate pentru a asigura în bune condiții activitatea de calcul și plată a pensiilor, în perioada următoare.

 

 

 

Afișați mai mult

Adrian Neagu

Redactor/operator imagine

Articole similare

Back to top button