Actualitate

Copiii beneficiari ai pensiei de urmaș trebuie să facă dovada continuării studiilor

Comunicat de presă

Casa Judeţeană de Pensii Teleorman informează că în conformitate cu prevederile art. 114 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii, în situația copilului beneficiar al unei pensii de urmaș, în condițiile prevăzute la art. 84 lit.b), care nu face dovada continuării studiilor, plata pensiei se suspendă începând cu data de 1 octombrie 2020.

Pentru a preîntâmpina situațiile care conduc la neplata drepturilor de pensie de urmaș, copii urmași în vârstă de peste 16 ani, au obligația să prezinte la Casa Județeană de Pensii Teleorman, adeverința din care să rezulte că în anul școlar în curs, respectiv 2020 – 2021 urmează o formă de învățământ organizată potrivit legii. Data scadentă de depunere a adeverinței este 25 septembrie 2020.

Întrucât anul universitar începe la 1 octombrie 2020 și în consecință studenții urmași în vârstă de până la 26 de ani sunt în imposibilitatea prezentării până la data de 25.09.2020 a dovezii privind continuarea studiilor, într-o primă fază, aceștia au obligația de a depune la Casa Județeană de Pensii Teleorman, până la la data de 25.09.2020 o declarație pe propria răspundere, din care să rezulte că își continuă studiile în anul universitar 2020 – 2021, însoțită de un cupon de pensie și copia buletinului de identitate a copilului urmaș sau a tutorelui, unde este cazul.

Nedepunerea declarației pe propria răspundere, în sensul continuării studiilor, până la data de 25.09.2020, conduce la reținerea de la plată a pensiei de urmaș aferentă lunii octombrie 2020. Ulterior, în situația neprezentării adeverinței prin care se face dovada continuării  studiilor, până la data de 25.10.2020, pensia de urmaș aferentă lunii noiembrie 2020 va fi reținută de la plată.

Pensiile reținute de la plată, se vor plăti în luna următoare prezentării documentelor solicitate, cu acordarea retroactivă a drepturilor suspendate.

Afișați mai mult

Adrian Neagu

Redactor/operator imagine

Articole similare

Back to top button