Actualitate

Facilități fiscale pentru aparatele de marcat electronice puse în funcțiune

Comunicat de presă

Contribuabilii care achiziţionează aparate de marcat electronice fiscale scad costul lor de achiziţie din impozitul pe profit datorat pentru trimestrul în care au fost puse în funcţiune, în cazul în care aceştia datorează impozit pe profit trimestrial, sau din impozitul pe profit anual, în cazul contribuabililor care aplică sistemul anual de declarare şi plată a impozitului pe profit. Sumele care nu sunt scăzute din impozitul pe profit se reportează în următorii 7 ani consecutivi. Recuperarea acestor sume se va efectua în ordinea înregistrării acestora, în aceleaşi condiţii, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit.

Microîntreprinderile care achiziţionează aparate de marcat electronice fiscale, scad costul de achiziţie aferent lor din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor în trimestrul în care au fost puse în funcţiune, în limita impozitului pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul respectiv. Sumele care nu sunt scăzute din impozitul datorat pe veniturile microîntreprinderilor se reportează în trimestrele următoare, pe o perioadă de 28 de trimestre consecutive. Scăderea acestor sume din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat se efectuează în ordinea înregistrării acestora, în aceleaşi condiţii, la fiecare termen de plată a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor.

În cazul contribuabililor plătitori de impozit pe venit, venitul net anual impozabil se determină prin însumarea tuturor veniturilor nete anuale, recalculate, din care se deduce contribuţia de asigurări sociale datorată şi la care se adaugă costul de achiziţie al aparatelor de marcat electronice fiscale puse în funcţiune în anul respectiv.

De prezentele facilităţi vor beneficia şi contribuabilii care au pus în funcţiune casele de marcat în anul 2018, 2019 şi 2020 până a data aplicării prezentelor prevederi (înainte de 1 august 2020) .

În cazul plătitorilor de impozit pe profit costul de achiziţie al aparatelor de marcat electronice fiscale achiziţionate şi puse în funcţiune în anul 2018, în anul 2019, precum şi al celor puse în funcţiune în anul 2020 înaintea intrării în vigoare a prezentelor prevederi va reprezenta sume asimilate cheltuielilor nedeductibile la calculul impozitului pe profit, dar care se scad din impozitul pe profit al anului 2020. Sumele care nu sunt scăzute din impozitul pe profit, potrivit prevederilor prezentului alineat, se reportează în următorii 7 ani consecutivi. Recuperarea acestor sume se va efectua în aceleaşi condiţii, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit.

Contribuabilii care datorează impozit pe veniturile microîntreprinderilor, la data determinării impozitului pe veniturile microîntreprinderilor pentru trimestrul 4 al anului 2020, scad din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor şi costul de achiziţie al aparatelor de marcat electronice fiscale, achiziţionate şi puse în funcţiune în anul 2018, în anul 2019, precum şi al celor puse în funcţiune în anul 2020 înaintea intrării în vigoare a prezentelor prevederi, cu condiţia ca la data achiziţiei respectivelor aparate de marcat electronice fiscale contribuabilii să fi fost plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor.

În cazul contribuabililor care datorează impozit pe venit, la data determinării impozitului pe venit aferent anului 2020, adaugă la venitul net anual impozabil costul de achiziţie al aparatelor de marcat electronice fiscale, achiziţionate şi puse în funcţiune în anul 2018, precum şi în anul 2019. Costul de achiziţie al aparatelor de marcat electronice fiscale achiziţionate şi puse în funcţiune în anul 2018 şi în anul 2019 se scade din impozitul pe venit calculat. Sumele care nu sunt scăzute din impozitul pe venit, potrivit prevederilor prezentului alineat, se reportează în următorii 7 ani consecutivi. Recuperarea acestor sume se va efectua la fiecare termen de plată a impozitului pe venit.

De aceleaşi facilităţi beneficiază şi contribuabilii obligaţi la plata impozitului specific care achiziţionează aparate de marcat electronice fiscale scad costul de achiziţie aferent lor din impozitul specific în anul în care au fost puse în funcţiune, în limita impozitului specific datorat pentru anul respectiv. Sumele care nu sunt scăzute din impozitul specific se reportează în anul următor, pe o perioadă de 7 ani consecutivi.

 

Afișați mai mult

Adrian Neagu

Redactor/operator imagine

Articole similare

Back to top button