Actualitate

Facilități pentru plata chiriei

Comunicat de presă

Chiriașii: operatori economici, practicanți ai profesiilor liberale, entitățile juridice de drept privat a căror activitate a fost întreruptă sau ale căror venituri sau încasări au scăzut cu cel puțin 15% în luna martie 2020 față de media ultimului an calendaristic, precum și persoanele fizice afectate economic direct sau indirect în perioada stării de urgență, pot amăna, fără plata de accesorii (dobânzi și penalități), plata chiriei.
Plata chiriei către proprietari va fi efectuată de organul fiscal teritorial competent, la cererea chiriașilor (chiriașii vor depune o documentație inclusiv prin e-mail).
Pot face cerere de plată proprietarii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
a) chiria lunară specificată în actul adițional (de amânare a plății) este mai mică sau egală cu chiria lunii februarie 2020;
b) valoarea chiriei lunare este de maximum 10.000 lei pentru operatorii economici și 2.000 lei pentru persoanele fizice (necomercianți).
Chiriașii vor fi obligați să plătească chiriile lunare către organul fiscal teritorial competent care a achitat aceste chirii proprietarilor. Plata către organul fiscal se va face eșalonat, în rate egale, după perioada în care plata a fost amânată, până la 31 decembrie 2020.
Facilitățile de mai sus vizează perioada stării de urgență, precum și luna următoare celei în care a încetat starea de urgență (15 martie – 30 iunie).
Prin derogare de la prevederile art. 84 alin. (1)-(3) din Codul fiscal, în anul 2020, nu sunt venituri impozabile veniturile din chirii aferente lunilor martie-decembrie, în situația în care proprietarii reduc chiria lunară percepută cu cel puțin 30% față de chiria lunii februarie 2020. Veniturile scutite nu intră în calculul plafonului pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS).
Pentru proprietarii plătitori de impozit pe profit și de impozit pe veniturile microîntreprinderilor veniturile din chirii sunt impozabile doar în proporție de 80%, în situația în care chiria se reduce cu cel puțin 20% față de chiria lunii februarie 2020.

Baza Legală: Legea nr. 62 din 20 mai 2020 privind aplicarea unor facilități de la plata chiriei pentru perioada aferentă stării de urgență (Monitorul Oficial nr. 425 din 21 mai 2020).

Afișați mai mult

Adrian Neagu

Redactor/operator imagine

Articole similare

Back to top button