Actualitate

ITM Teleorman a efectuat 141 de controale, în luna octombrie

Comunicat de presă

În luna octombrie 2021, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Teleorman au efectuat 141 controale, din care 75 în domeniul relațiilor de muncă și 66 în domeniul securității şi sănătății în muncă, acțiuni de control în urma cărora s-au aplicat amenzi în valoare de 112.500 lei pentru nerespectarea prevederilor legale.

În urma controalelor efectuate, pentru deficiențele constatate în domeniul relațiilor de muncă au fost aplicate 16 sancțiuni, din care 7 amenzi in valoare de 106.500 lei și 9 avertismente. Contravențiile sancționate au avut, în principal, ca obiect:

– faptele prevăzute de art.260.al.1 din Lg.53/2003 R privind primirea la muncă a persoanelor fără încheierea unui contract individual de muncă, fiind identificate 5 persoane fără forme legale de angajare la un număr de 5 angajatori pentru care s-a aplicat amenzi in valoare de 100.000 lei.

– netransmiterea registrului general de evidență a salariaților la ITM și a modificărilor ulterioare intervenite în acesta, cu aplicarea contravențiilor prevăzute de HG 905/2017.

– nerespectarea prevederilor legale privind timpul de lucru si timpul de odihnă, nerespectarea prevederilor legale privind repausul săptămânal și munca suplimentară sancționate cu avertismente.

În urma controalelor efectuate, pentru deficiențele în domeniul relațiilor de muncă, au fost dispuse 149 măsuri de remediere a neconformităților constatate, care au vizat în principal neconformități în domeniul aplicării prevederilor Codului muncii cu privire la munca fără forme legale, încălcarea prevederilor legale privind munca suplimentară, a altor acte normative de dreptul muncii, respectarea HG 905/2017 privind registrul general de evidență a salariaților, a Legii dialogului social-62/2011.

Inspectorii de muncă din cadrul Compartimentului Securitate şi Sănătate în Muncă, au efectuat în luna octombrie 66 controale pe linie de securitate şi sănătate în muncă la un număr de 66 angajatori. Au fost constatate un număr de 172 deficienţe, pentru care s-au dispus un număr de 172 măsuri. Pentru deficienţele constatate, au fost aplicate un număr de 172 sancţiuni contravenţionale, respectiv 171 avertismente și 1 amendă în valoare de 6000 lei. Inspectorii de muncă din cadrul compartimentului securitate şi sănătate în muncă, au desfășurat acțiuni de verificare a respectării prevederilor legislației în vigoare pentru combaterea răspândirii SARS-COV -2.

Acțiunile de control în domeniul relațiilor de muncă au ca obiectiv principal verificarea respectării prevederilor legale privind încheierea contractelor individuale de muncă și conștientizării angajatorului pentru respectarea legislației muncii, în special privind depistarea angajatorilor ce folosesc muncă fără forme legale și diminuarea fenomenului de muncă nedeclarată, a consecințelor negative asupra persoanelor care lucrează fără încheierea unui contract individual de muncă anterior începerii relațiilor de muncă.

Inspectoratul Teritorial de Muncă Teleorman desfășoară în continuare, Campania națională de informare și conștientizare prin distribuirea pliantului ”VIITORUL TĂU ÎNCEPE AZI. MERIȚI CA MUNCA TA SĂ FIE RECUNOSCUTĂ”, material elaborat de Inspecția Muncii ce conține informații privind dezavantajele muncii nedeclarate sau subdeclarate. Prin această acțiune de informare se urmărește creșterea gradului de conștientizare a lucrătorilor cu privire la consecințele sociale și economice negative pe care le produce munca nedeclarată și subdeclarată, la drepturile și obligațiile pe care le au aceștia.

 

 

 

 

 

 

 

Afișați mai mult

Adrian Neagu

Redactor/operator imagine

Articole similare

Back to top button