Actualitate

ITM Teleorman desfășoară campania de promovare a negocierii colective în întreprinderile mici și mijlocii

Comunicat de presă

Având în vedere obiectivele specifice ale Inspecției Muncii stabilite prin lege, la nivelul Inspecţiei Muncii şi a inspectoratelor teritoriale de muncă se desfășoară în perioada 01.02.2024-29.02.2024 Campania națională de promovare a negocierii colective în întreprinderile mici și mijlocii. Totodată, începând cu 01.02.2024, Inspecția Muncii a lansat o campanie naţională de informare și conștientizare a prevederilor Legii nr.367/2022 privind dialogul social, cu modificările și completările ulterioare.

Inspectoratul Teritorial de Muncă Teleorman va derula acțiuni de conștientizare care au ca obiectiv informarea angajatorilor și a angajaților/lucrătorilor cu privire la prevederile Legii nr.367/2022 privind dialogul social, cu modificările și completările ulterioare, cu accent pe promovarea drepturilor individuale și colective ale angajaților/lucrătorilor și angajatorilor.

Legea nr.367/2022 privind dialogul social, reglementează drepturile și libertățile sindicale, respectiv dreptul de asociere/afiliere, de negociere colectivă și acțiune colectivă, ca și obligativitatea clauzelor contractelor individuale și colective de muncă și protecția individuală a lucrătorilor și reprezentanțiolr lor în exercitarea drepturilor, care sunt recunoscute de Codul muncii la nivelul tuturor angajatorilor.

În conformitate cu dispozițiile art.97 alin.(1) din Legea nr.367/2022 privind dialogul social, cu modificările și completările ulterioare, negocierea colectivă este obligatorie la nivelul unităților care au cel puțin 10 angajați/lucrători.

Potrivit dispozițiilor alin.2 al aceluiași articol, inițiativa negocierii colective aparține oricăruia dintre partenerii sociali.

De asemenea, potrivit art.108 alin.(3) din Legea nr.367/2022, în cazul în care într-o unitate nu există un contract colectiv de muncă, angajatorul sau orice altă parte îndreptățită să participe la negocierea colectivă,conform prezentei legi, poate iniția negocierea contractului colectiv de muncă în orice moment.

Negocierea colectivă are în vedere toate formele de negociere care au loc între angajator/organizația patronală, pe de o parte, și sindicat/organizația sindicală sau reprezentanții aleși ai angajaților/lucrătorilor, după caz, de cealaltă parte, care urmăresc reglementarea relațiilor de muncă ori de serviciu dintre părți, stabilirea condițiilor de muncă, precum și orice alte acorduri în probleme de interes comun.

Aceste campanii își propun să furnizeze informații referitoare la negocierile colective în întreprinderile mici și mijlocii, plecând de la principalele beneficii ale negocierii colective pentru angajați/lucrători și angajatori respectiv:

Avantaje angajați/lucrători: drepturi superioare privind condițiile de muncă și de angajare, salariile, securitatea și sănătatea în muncă, aplicarea principiului egalității de șanse și tratament, protecție suplimentară în exercitarea drepturilor legale, locuri de muncă și venituri mai stabile, o influență mai mare la locul de muncă și participarea la procesele decizionale.

Avantaje angajatori: asigurarea unui climat de muncă favorabil performanței, productivitate și loialitatea personalului îmbunătățite, eficacitate și planificare bugetară, rezolvarea timpurie a litigiilor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afișați mai mult

Adrian Neagu

Redactor/operator imagine

Articole similare

Back to top button