Actualitate

ITM Teleorman desfășoară campania de verificare la lucrările de construcție

Comunicat de presă

Inspectoratul Teritorial de Muncă Teleorman desfășoară Campania națională de verificare a modului de respectare a cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă la lucrările din domeniul construcțiilor – cod. CAEN 41, 42, 43În luna martie 2022, la sediul I.T.M. Teleorman au avut loc două ședințe de conștientizare cu angajatorii din domeniul construcțiilor la care au participat un număr de 30 de angajatori din județ. În cadrul acestor ședințe, angajatorii au fost informați cu privire la: respectarea îndeplinirii cerinţelor legale referitoare la securitate şi sănătatea în muncă în activitatea desfăşurată; asupra modului cel mai eficient de aplicare a reglementărilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă; respectarea prevederilor legale în ceea ce privește instruirea și informarea lucrătorilor în activitățile din domeniul construcțiilor. De asemenea, au fost prezentate exemple de accidente de muncă produse în șantierele de construcții, încălcările prevederilor legale care au făcut posibilă producerea acestor evenimente și, după caz, asupra măsurilor de prevenire care au fost ignorate.

În lunile aprilie – noiembrie 2022, inspectorii de muncă din cadrul I.T.M. Teleorman, verifică modul de implementare a măsurilor necesare pentru asigurarea securității și sănătății lucrătorilor, la angajatorii cu activitate în domeniul construcţiilor, se va verifica realizarea măsurilor dispuse și stabilite în procesele verbale de control încheiate cu ocazia controalelor anterioare.

Urmare a analizării rezultatelor campaniei realizate în anul 2021 s-a decis continuarea campaniei naționale privind modul de respectare a cerințelor minime de securitate și sănătate la nivel naţional în domeniul construcţiilor în anul 2022.

Pentru anul 2022, campania va urmării în special modul de respectare a cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă la lucrările din domeniul construcțiilor, respectiv implementarea acestora.

Urmare a analizării și a valorificării rezultatelor obținute în anul 2021 s-a constatat necesitatea de a crește gradul de exigență în sancționarea neconformităților identificate, în conformitate cu gradul de risc evaluat, având ca scop impunerea aplicării de către angajatorii cu activitate în domeniul construcțiilor a măsurilor necesare pentru asigurarea securității și a sănătății lucrătorilor.

În acest sens, Inspecţia Muncii a desfăşurat în anul 2021, o campanie naţională de verificare a modului de respectare a cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă în domeniul construcțiilor.

Cele mai frecvente deficienţe întâlnite în urma controalelor efectuate în anul 2021 sunt următoarele:

-Echipamentele de muncă sunt utilizate, fără sisteme de protecţie colectivă, fără balustradele solide (suficient de înalte şi având cel puţin o bordură, o mână curentă şi protecţie intermediară), fără platforme sau plase de prindere, suficient de solide pentru a împiedica/opri căderile de la înălţime;

-Lucrătorii nu utilizează echipamentele individuale de protecţie corespunzătoare (centuri de siguranţă sau alte mijloace de ancorare, căşti, bocanci) ;

-Instruiri incomplete sau neconsemnate în fișele de instruire individuale;

-În multe cazuri, platformele de lucru, pasarelele şi scările schelelor sunt dimensionate și construite astfel încât prezintă riscuri de accidentare în timpul utilizării;

-“Planul propriu de securitate şi sănătate al șantierului “nu este completat şi adaptat în funcţie de evoluţia lucrărilor;

-Angajatorii nu au asigurat condiţii pentru ca fiecare lucrător să primească o instruire suficientă şi adecvată în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în special sub formă de informaţii şi instrucţiuni de lucru, specifice locului de muncă şi postului său (la angajare/ la schimbarea locului de muncă sau la transfer/la introducerea unui nou echipament de muncă sau a unor modificări ale echipamentului existent/ la introducerea oricărei noi tehnologii sau proceduri de lucru/la executarea unor lucrări speciale) ;

-Atunci când în același loc de muncă își desfășoară activitatea lucrători din mai multe întreprinderi și/sau unități, angajatorii acestora nu au fost luate măsuri privind informarea lucrătorilor și/sau reprezentanții acestora despre riscurile profesionale;

-Angajatorul nu dispune de programe de instruire-testare la nivelul întreprinderii şi/sau unităţii, pentru conducătorii locurilor de muncă/lucrători, pe meserii şi activităţi.

-Angajatorul nu a elaborat instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementarilor de securitate şi sănătate în muncă, ținând seama de particularitățile activităților și a locurilor de muncă aflate în responsabilitatea lor.

Urmare a analizării rezultatelor campaniei realizate în anul 2021 s-a decis continuarea campaniei naționale privind modul de respectare a cerințelor minime de securitate și sănătate la nivel naţional în domeniul construcţiilor în anul 2022.

 

 

 

 

Afișați mai mult

Adrian Neagu

Redactor/operator imagine

Articole similare

Back to top button