Actualitate

Liceul Tehnologic ”Virgil Madgearu” Roșiorii de Vede și Școala Gimnazială ”Alexandru Depărățeanu” Roșiorii de Vede trec la scenariul 3,cursuri online

Comunicat de presă

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Teleorman, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 18 septembrie 2020, la convocarea preşedintelui, potrivit dispoziţiilor art. 10 alin. 1 şi 2 şi art. 11 din Regulamentul – cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, aprobat prin HG nr. 1491/2004

având în vedere:

– prevederile Ordinului nr. 5487/1494/2020 al ministrului educației și cercetării și al ministrului sănătății, pentru aprobarea <LLNK 12020     0BO0CA01   0  9>măsurilor de organizare a activităţii  în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ  în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2;

– adresa nr. 9276/18.09.2020 a Inspectoratului Școlar Județean Teleorman privind Hotărârea nr. 106/18.09.2020 a Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Teleorman;

– adresa nr. 6872/08.09.2020 a Direcției de Sănătate Publică a județului Teleorman privind ratele de incidență COVID 19 pentru localitățile din județul Teleorman;

– prevederile HG nr. 782/14.09.2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 septembrie 2020 precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

– prevederile HG nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;

– prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare al Comitetului pentru Situații de Urgență al județului Teleorman.

În conformitate cu dispozițiile art. 10 alin. 3 din Regulamentul-cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență, aprobat prin HG nr. 1491/2004

HOTĂRĂŞTE

 ART. 1.

Se aprobă modificarea scenariului de funcționare pentru următoarele unități/instituții de învățământ din județul Teleorman, pentru săptămâna 21-25 septembrie 2020, după cum urmează:

  • Liceul Tehnologic ”Virgil Madgearu” Roșiorii de Vede, de la scenariul 2, care presupune participarea zilnică a tuturor preşcolarilor şi elevilor din învăţământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a şi a XII-a, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie şi revenirea parţială (prin rotaţie de 1-2 săptămâni) a elevilor din celelalte clase de gimnaziu şi liceu, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie, la scenariul 3, care presupune participarea tuturor preşcolarilor şi elevilor la activităţi/lecţii online;
  • Școala Gimnazială ”Alexandru Depărățeanu” Roșiorii de Vede și structurile arondate acesteia, respectiv: Grădinița nr. 2 Roșiorii de Vede, Grădinița nr. 5 Roșiorii de Vede, Școala Gimnazială nr. 2 Roșiorii de Vede, de la scenariul 1, care presupune participarea zilnică a tuturor preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie, la scenariul 3, care presupune participarea tuturor preşcolarilor şi elevilor la activităţi/lecţii online;
  • Liceul Teoretic Videle, de la scenariul 1, care presupune participarea zilnică a tuturor preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie, la scenariul 2, care presupune participarea zilnică a tuturor preşcolarilor şi elevilor din învăţământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a şi a XII-a, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie şi revenirea parţială (prin rotaţie de 1-2 săptămâni) a elevilor din celelalte clase de gimnaziu şi liceu, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie;
  • Școala Gimnazială ”Mihai Viteazul” Alexandria, clasa a IV-a A, de la scenariul 2, care presupune participarea zilnică a tuturor preşcolarilor şi elevilor din învăţământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a şi a XII-a, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie şi revenirea parţială (prin rotaţie de 1-2 săptămâni) a elevilor din celelalte clase de gimnaziu şi liceu, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie, la scenariul 3, care presupune participarea tuturor preşcolarilor şi elevilor la activităţi/lecţii online;

ART. 2 Celelalte unități/instituții de învățământ din județul Teleorman vor funcționa în săptămâna 21-25 septembrie 2020 conform scenariilor stabilite prin Hotărârea CJSU nr. 21 din 10 septembrie 2020.

ART. 3 (1) Prezenta hotărâre va fi transmisă, prin grija Secretariatului Tehnic Permanent, membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Teleorman, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Educației și Cercetării.

               (2) Totodată, hotărârea va fi transmisă tuturor unităților de învățământ din județ prin grija Inspectoratului Școlar Județean Teleorman.

 

PREŞEDINTELE CJSU TELEORMAN

       PREFECT

Liviu DUMITRAȘCU

Afișați mai mult

Adrian Neagu

Redactor/operator imagine

Articole similare

Back to top button