Actualitate

Luni, 27 mai, termen limită de depunere a unor declarații fiscale

Comunicat de presă

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Teleorman informează contribuabilii că 27 mai 2024 este termenul limită de depunere a următoarelor declarații, pentru perioada de raportare încheiată:

– formularul 212 ”Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice”;

– formularul 230 ”Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul annual datorat”;

– formularul 100 “Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”;

– formularul 112 “Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”;

– formularul 224 “Declarație privind veniturile sub formă de salarii și asimilate salariilor din străinătate obținute de către persoanele fizice care desfășoară activitate în România”;

– formularul 300 “Decont de taxă pe valoarea adăugată”;

– formularul 301 “Decont special de taxă pe valoarea adăugată”;

– formularul 307 “Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată”;

– formularul 311 “Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal”;

– formularul 390 VIES ”Declarație recapitulativă privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare”;

– formularul 208 ”Declarația informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal”.

”Calendarul obligaţiilor fiscale” este un instrument de informare a contribuabililor, care cuprinde informaţii privind principalele termene de declarare a obligaţiilor fiscale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afișați mai mult

Adrian Neagu

Redactor/operator imagine

Articole similare

Back to top button