Actualitate

Modificarea scenariului de funcționare a unor unități de învățământ din județul Teleorman

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Teleorman, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 05 noiembrie 2020, la convocarea preşedintelui, potrivit dispoziţiilor art. 10 alin. 1 şi 2 şi art. 11 din Regulamentul – cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, aprobat prin HG nr. 1491/2004 având în vedere: – prevederile Ordinului nr. 5487/1494/2020 al ministrului educației și cercetării și al ministrului sănătății, pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2; – situația privind ratele de incidență COVID-19 pentru localitățile din județul Teleorman transmisă de Direcția de Sănătate Publică a județului Teleorman; – adresa nr. 5925/03.11.2020 a Liceului Tehnologic „Virgil Madgearu” Roșiorii de Vede; – adresa nr. 3913/04.11.2020 a Colegiului Național „Anastasescu” Roșiorii de Vede; – prevederile HG nr. 856/14.10.2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020 precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; – prevederile HG nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc; – prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare al Comitetului pentru Situații de Urgență al județului Teleorman. În conformitate cu dispozițiile art. 10 alin. 3 din Regulamentul-cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență, aprobat prin HG nr. 1491/2004 HOTĂRĂŞTE ART. 1 Se aprobă modificarea scenariului de funcționare pentru următoarele unități/instituții de învățământ din județul Teleorman, începând cu data de 06.11.2020, după cum urmează: – Colegiului Național „Anastasescu” Roșiorii de Vede de la scenariul 3 (roșu) la scenariul 2 (galben); – Liceul Tehnologic „Virgil Madgearu” Roșiorii de Vede de la scenariul 3 (roșu) la scenariul 2 (galben); – Școala Gimnazială Buzescu cu structura Grădinița cu Program Normal Buzescu de la scenariul 2 (galben) la scenariul 3 (roșu); – Școala Gimnazială Dracea cu structura Grădinița cu Program Normal Dracea de la scenariul 2 (galben) la scenariul 3 (roșu); – Școala Gimnazială nr. 1 Lunca cu structurile Școala Gimnazială nr. 2 Prundu, Grădinița cu Program Normal nr. 1 Lunca și Grădinița cu Program Normal nr. 2 de la scenariul 2 (galben) la scenariul 3 (roșu); – Școala Gimnazială ”I. Gh. Duca” Țigănești cu structura Grădinița cu Program Normal Țigănești de la scenariul 2 (galben) la scenariul 3 (roșu). ART. 2 Celelalte unități/instituții de învățământ din județul Teleorman vor funcționa potrivit scenariilor stabilite prin hotărârile CJSU anterioare. ART. 3 (1) Prezenta hotărâre va fi transmisă, prin grija Secretariatului Tehnic Permanent, membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Teleorman, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Educației și Cercetării. (2) Prezenta hotărâre va fi transmisă tuturor unităților de învățământ din județ vizate, prin grija Inspectoratului Școlar Județean Teleorman și va produce efecte până la o nouă hotărâre a CJSU cu privire la acestea.

Afișați mai mult

Adrian Neagu

Redactor/operator imagine

Articole similare

Back to top button