Actualitate

Precizări legislative pentru deținătorii de arme legale

Comunicat de presă

La nivel național, în primele 4 luni ale anului 2020, o problemă deosebită a fost reprezentată de sustragerea armelor legal deținute. Acest aspect a relevat faptul că , pe de o parte , deținătorii de arme nu respectă dispozițiile legale privind asigurarea securității armelor deținute iar pe de altă parte, faptul că , în unele din cazuri asigurarea securității armei a fost realizată în aparență, ca o simplă formalitate, în sensul respectării normelor legale la un nivel scăzut, fără ca deținătorii autorizați să acorde importanța cuvenită acestui segment și să depună toată diligența pentru a preîntâmpina sustragerea armelor.

În același context, și cazurile de uz ilegal de armă se situează pe un trend ascendent, în primele 4 luni ale anului 2020.

Pentru conștientizarea deținătorilor autorizați de arme și muniții, IPJ Teleorman  face următoarele precizări legislative :

În conformitate cu dispozițiile art 31, alin 1) si 2), din Legea nr 295/2004, titularul dreptului de a purta și folosi arme letale are obligația de a păstra arma și muniția înscrisă în permisul de armă în condiții de securitate, astfel încât să nu permită accesul la acestea al persoanelor neautorizate. Păstrarea armei și muniției la domiciliul sau reședința deținătorului, se face în locul special destinat, în condițiile prevăzute de normele metodologice de aplicare a legii, exceptând armele de apărare și paza care se pot găsi asupra deținătorului.

Aceste condiții sunt stabilite prin art 15, alin 1), 2) si 3), din HG nr 11/2018 care prevăd faptul că titularul dreptului de deținere sau, după caz, de port și folosire este obligat să păstreze armele letale și munițiile acestora, la domiciliul sau la reședinta menționată în permisul de armă, în dulapuri sau casete metalice special amenajate, fixate în perete sau pardoseală, încuiate și asigurate astfel încât să nu permită accesul persoanelor neautorizate.

Aceste dulapuri sau, după caz, casete trebuie să fie prevăzute cu compartimente diferite care să fie asigurate fiecare cu câte un sistem de închidere, pentru păstrarea muniției separate de arme. Armele letale, cu excepția celor de apărare și pază, se păstrează neîncărcate cu muniție.

De asemenea, trebuie făcută o remarcă privind cazurile punctuale când armele deținute pot fi folosite, ca obligații ce le revin deținătorilor autorizați în aceste cazuri și sancțiunile aplicabile în caz de nesocotire a dispozițiilor legale.

În acest sens, vor fi avute în vedere dispozițiile Legii nr 295/2004, privind regimul armelor și munițiilor care menționează punctual cazurile în care o armă poate fi purtată și folosită, în functie de destinația atribuită armei și sancțiunile contravenționale prevăzute de acest act normativ, în caz de nesocotire a dispozițiilor legale, incidente regimului armelor și munițiilor.

De asemenea, vor fi avute în vedere și dispozițiile Legii nr 17/1996 care stabilesc cazurile punctuale în care se poate face uz de armă, în funcție de calitatea persoanei și tipul de armă deținută, precum și obligațiile conexe, instituite în sarcina deținătorilor de arme, cu ocazia efectuării uzului de armă.
Totodată, dispozițiile legale mai sus menționate vor fi coroborate, cu cele prevăzute de Legea nr 407/2006 pentru conștientizarea persoanelor care au calitatea de vânător, cu privire la cazurile în care pot face uz de arma de vânătoare deținută, în ce condiții poate fi efectuat uzul de armă precum și celelalte obligații conexe ce le incumbă, în temeiul legii.

Nu în ultimul rând, vor fi avute în vedere dispozițiile legale existente în Codul Penal care incriminează infracțiunea de “UZ DE ARMĂ FĂRĂ DREPT” – ART 343.

Afișați mai mult

Adrian Neagu

Redactor/operator imagine

Articole similare

Back to top button