Actualitate

Propuneri de proiecte în domeniul protecției persoanelor cu dizabilități

Comunicat de presă

Din dorința de a îmbunătăți calitatea vieții persoanelor cu dizabilități și de a încuraja incluzinea lor socială, Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții (ANDPDCA) invită organizaţiile neguvernamentale cu activitate în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi să depună propuneri de proiecte în scopul atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă în conformitate cu Metodologia de selectare şi finanţare a proiectelor în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi pentru anul 2021.

Suma alocată pentru selecţia publică de proiecte în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi este de 5.462.000 lei.

Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect pentru selecţia publică de proiecte în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi poate fi descărcată de la adresa: www.andpdca.gov.ro, în cadrul secţiunii Programe și Proiecte – Dizabilități – Programe finanțate de ANDPDCA, sub tab-ul Selecţia publică de proiecte în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi anul 2021.

Data limită pentru depunerea propunerilor de proiect: 23 august 2021, ora 12.00, iar perioada de evaluare și selectare a proiectelor este cuprinsă în intervalul 23 august 2021 – 17 septembrie 2021

Obiectivul specific al proiectului este prevenirea instituționalizării prin înființarea și/sau diversificarea de servicii sociale acordate care să răspundă nevoilor specifice ale persoanelor cu dizabilități., respectiv centre de zi, centre respiro, servicii de asistență și suport corespunzătoare nevoilor individuale ale persoanelor cu dizabilități

Solicitanți eligibili sunt organizaţiile neguvernamentale din România, cu activitate în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi, acreditate ca furnizori de servicii sociale.

Contribuția solicitantului la realizarea proiectelor este de minimum 2% din valoarea finanțării nerambursabile solicitate de la Autoritatea finanțatoare, în bani.

 

 

 

Afișați mai mult

Adrian Neagu

Redactor/operator imagine

Articole similare

Back to top button