Uncategorized

“Protejați păsările!” De Ziua Mondială a Păsărilor Migratoare să găsim soluția la poluarea cu deșeurile din plastic

Agenția pentru Protecția Mediului Teleorman  organizează cu ocazia”Zilei Mondiale a păsărilor Migratoare”, activități de informare și conștientizare publică, cu privire la necesitatea protejării păsărilor migratoare și a habitatelor în care trăiesc,vizite în ariile naturale protejate.

Ziua Mondială a Păsărilor Migratoare este sărbătorită la nivel mondial de două ori pe an,în a doua săptămână a lunilor mai și octombrie .

“Ziua Mondială a Păsărilor Migratoare are ca temă  Protejați păsările! Să găsim soluția la  poluarea cu deșeurile din plastic!

Cu această ocazie, Agenția pentru Protecția Mediului Teleorman transmite, printr-un comunicat de presă,  efectele nocive asupra mediului pe care le reprezintă poluarea cu deșeuri din plastic.

Cu o producție anuală de peste 300 de milioane de tone, plasticul este unul din cele mai utilizate materiale din lume. Comparativ cu ciclul lor de viață, de 20-50 de ani, obiectele din plastic sunt folosite o perioadă scurtă de timp. Datorită ratei scăzute de descompunere, plasticul se acumulează în oceane, mări, pe plaje, lacuri, râuri, amenințând fauna sălbatică. Cercetările au evidențiat faptul că aproximativ 1 milion de păsări marine mor anual datorită ingerării unor obiecte din material plastic.

CMS și AEWA încurajează cooperarea internațională pentru monitorizarea, cercetarea științifică, stoparea declinului speciilor de păsări și a habitatelor lor, în aria geografică de răspândire, prin luarea de măsuri coordonate pentru menținerea speciilor migratoare într-o stare de conservare favorabilă sau pentru readucerea lor la o asemenea stare.

Obiectivul-cheie al Strategiei UE în domeniul biodiversității este stoparea pierderii biodiversității și a degradării serviciilor ecosistemice, până în anul 2020 și refacerea acestora, în măsura în care este posibil.

Implementarea Strategiei europene privind materialele plastice va contribui la atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă stabilite de Organizația Națiunilor Unite, la tranziția Europei către o economie circulară și crearea de sinergii între obiectivele de mediu și cele economice.

Părțile la CMS qi AEWA acordă o atenție deosebită speciilor migratoare a căror stare de conservare este nefavorabilă, luând măsurile necesare pentru conservarea unor asemenea specii și a habitatului lor de hrănire și cuibărire.

Gestionarea și conservarea eficientă a păsărilor migratoare necesită acțiunea concentrată a tuturor statelor în interiorul granițelor de sub jurisdicția lor națională, unde astfel de specii iși petrec orice parte a ciclului lor de viață.

Cooperarea internațională între guverne, ONG-uri și alte instituții este necesară pentru conservarea speciilor periclitate, care migrează, în afara granițelor de sub  jurisdicția națională.

Afișați mai mult

Adrian Neagu

Redactor/operator imagine

Articole similare

Back to top button