Actualitate

Regimul fiscal aplicabil persoanelor implicate în procesul de vaccinare împotriva COVID-19

Comunicat de presă

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Teleorman informează că pentru sumele acordate personalului medico-sanitar şi registratorilor medicali cu contract de prestări servicii implicate în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 se datorează impozit pe venit, contribuția de asigurări sociale (CAS) şi contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS), în cotele prevăzute la art. 64 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare ( cota de impozit de 10%, art. 138 lit. a) – cota de CAS de 25% si art. 156-cota de CASS de 10% ).

Pentru aceste sume nu se datorează contribuția asiguratorie pentru muncă. Obligația de calcul, reținere, plată şi declarare a impozitului pe venit şi a contribuțiilor sociale obligatorii datorate revine plătitorului de venit.

Declararea obligațiilor fiscale se efectuează prin depunerea declarației prevăzute la art. 147 alin. (1) din Legea nr. 227/2015, cu modificările si completările ulterioare, respectiv, Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate (D112). Termenul de plată și declarare a obligațiilor fiscale datorate este data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se face plata.

Prin excepție, în cazul în care contractul de prestări servicii este încheiat cu cabinete medicale individuale sau cu entități înregistrate fiscal potrivit legislației în materie, care desfășoară activități independente, sunt aplicabile prevederile titlurilor IV “Impozitul pe venit” si V “Contribuții sociale obligatorii” din Legea nr. 227/2015, cu modificările si completările ulterioare, pentru veniturile din activități independente, iar obligațiile fiscale se declară prin Declarația unică privind impozitul pe venit şi contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice si se plătesc de către persoanele fizice beneficiare la termenul prevăzut la art. 122 alin. (1) din aceeași lege (până la data de 25 mai, inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor în vederea definitivării impozitului anual pe venit).

Afișați mai mult

Adrian Neagu

Redactor/operator imagine

Articole similare

Back to top button