Actualitate

Sancțiuni contravenționale în valoare de 8.440.000 lei ,aplicate de polițiștii de imigrări în 2019

Evaluarea activităților polițiștilor de imigrări relevă că, în anul 2019, pe linie de migrație au fost gestionate aproximativ 60.000 de cereri de emitere a documentelor care atestă șederea sau rezidența cetățenilor străini și europeni în România. Au fost primite peste 33.600 cereri formulate de către angajatori și emise 29.800 de avize de angajare/detașare a străinilor. În cadrul acțiunilor au fost depistați 546 de străini care desfășurau activități lucrative fără forme legale, 3155 în situații ilegale, fiind emise 2554 decizii de returnare, 938 de persoane fiind îndepărtate sub escortă, iar 62 au optat pentru programul de repatriere voluntară umanitară asistată.

 Polițiștii de imigrări au aplicat sancţiuni contravenţionale în valoare de aproximativ 8.440.000 de lei, cetățenilor străini și angajatorilor pentru nerespectarea prevederilor legale privind regimul juridic al străinilor și angajarea în muncă a acestora.

 Pe linie de azil și integrare, 2592 de persoane au solicitat acordarea protecției internaționale din partea statului român, în 563 de cazuri fiind recunoscut statutul de refugiat sau acordată protecție subsidiară, 793 de beneficiari ai unei forme de protecție au urmat programele de integrare, 73 de refugiați au fost relocați din state terțe, iar pentru 15 persoane salvate din Marea Mediterană, România și-a exprimat disponibilitatea de examinare a cererilor de azil, în baza regulamentului Dublin.

 Pentru anul 2020,printre  prioritățile polițiștilor de imigrări se numără controlul permanent asupra respectării legalității șederii în România a străinilor, combaterea migrației ilegale și a muncii nedeclarate, asigurarea accesului neîngrădit la procedura de azil, procesarea cererilor de azil în mod eficient în conformitate cu standardele legale naționale și internaționale, creșterea capacității actorilor relevanți în susținerea procesului de integrare socială a străinilor, precum și implementarea mecanismului de asigurarea a solidarității între statele membre în cazul persoanelor aflate în nevoie de protecție, rămân acțiunile noastre prioritare, măsuri care contribuie la creșterea gradului de siguranță a cetățeanului.

De asemenea,  o atenție deosebită va fi acordată menţinerii şi dezvoltării relaţiilor de colaborare și cooperare, atât în plan intern, cât şi în plan internaţional cu autorităţile cu atribuţii în managementul migrației, dezvoltarea competențelor profesionale și pregătirea personalului, asigurarea resurselor materiale, logistice și financiare necesare implementării tuturor acțiunilor propuse.

Afișați mai mult

Adrian Neagu

Redactor/operator imagine

Articole similare

Back to top button