Actualitate

Se reia activitatea cu publicul la Casa Județeană de Pensii

Începând cu data de 15 mai 2020, se reia activitatea de Relații cu publicul la Casa Județeană de Pensii Teleorman. Programul de Relații cu Publicul la sediul Casei Județene de Pensii Teleorman se va desfășura zilnic între orele 8³º – 13ºº.

Persoanele interesate vor putea depune documente privind stabilirea pensiei (dosare cazuri noi), recalcularea pensiei, vocații la pensie, solicitări de documente și copii de pe documente din dosarele de pensie, ajutoare de deces, petiții precum și alte documente referitoare la dosarele de pensie. Răspunsurile la solicitările depuse vor fi comunicate prin poștă sau email în funcție de solicitări.

Se menține în continuare opțiunea pentru transmiterea prin poștă a dosarelor de pensie, a solicitărilor de recalculare și de alte documente, menționând pe cerere numarul de telefon/adresa de email.

Pentru obținerea numărului de înregistrare se va apela telefonic la numerele:

  • 0374 035 603 sau 0247 310 540.

Dosarele trebuie să cuprindă documentele de identitate în copie (carte de identitate/buletin de identitate, certificat de naștere, certificat de căsătorie, diplomă de studii, foaie matricolă), iar documentele referitoare la veniturile pe baza cărora se calculează / recalculează pensia (carnetul de muncă și adeverințe) vor fi transmise în original.

Pentru accesul în sălile de relații cu publicul este necesară purtarea măștii de protecție, iar persoanele sunt rugate să păstreze distanțarea socială ținând cont de indicațiile personalului.

Pentru solicitanții de ajutoare de deces

–        solicitările prin poștă sau email vor fi acceptate în continuare, urmând ca plata acestora să se facă prin poștă sau prin conturile bancare prin care se primesc pensiile solicitanților.

Pentru persoanele care dețin certificatul de deces în original, plata ajutorului de deces se va efectua prin poștă sau prin cont bancar. Pentru persoanele solicitante ale ajutorului de deces care sunt pensionari ai sistemului public și primesc pensie prin cont bancar, plata ajutorului de deces, în cazul prezentării certificatului de deces în original, se va efectua prin cont bancar.

Plata prin casierie se poate efectua numai în cazuri deosebite, pentru persoanele care domiciliază la o distanță mai mare de 30 km de sediul Casei Județeane de Pensii Teleorman și care prezintă documentele în original.

Pentru cazuri urgente care nu suportă amânare, persoanele care solicită audiență se vor înscrie telefonic la numerele: 0374 035 603 sau 0247 310 540, specificând numele, prenumele, numărul dosarului de pensie/ numărul de înregistrare al cererii, numărul de telefon de contact precum și motivele audienței. Ulterior, solicitantul va fi contactat telefonic pentru acordarea de relații. De asemenea, se pot solicita informații la orice număr de telefon afișat pe site-ul instituției: www.pensiiteleorman.ro

Referitor la expertizarea medicală în vederea emiterii deciziei medicale de încadrare în grad de invaliditate

–        persoanele solicitante de expertizare medicală (pentru cazuri noi) vor prezenta documentele la Cabinetele de Expertiză Medicală (în funcție de arondarea pe cabinete așa cum este afișată pe site-ul institutiei www.pensiiteleorman.ro  cu precizarea numărului de telefon de contact) de unde vor primi informații cu privire la modalitatea de emitere și comunicare a deciziei medicale. Persoanele care au fost programate pentru revizuire medicală în perioada 16.03.2020 – 15.05.2020, vor depune documentele la cabinetele medicale, unde au fost expertizate sau prin poștă cu confirmare de primire la adresa Casei Județene de Pensii Teleorman: localitatea Alexandria, str. Dunării nr.1, județul Teleorman.

Persoanele care nu dețin documentele medicale solicitate prin decizia medicală vor lua legătura personal sau prin împuterniciți cu cabinetele medicale, în vederea stabilirii măsurilor necesare emiterii deciziei de revizuire.

Termenul de prezentare este cel prevăzut în Ordonanța de Urgență nr. 55/23.04.2020 (până la 15 iunie 2020).

Pentru persoanele programate la revizuire după data de 15 mai 2020, prezentarea se va face personal la Cabinetele de Expertiză Medicală sau prin trimitere de documente cu precizarea numărului de telefon de contact, la adresa Casei Județene de Pensii Teleorman (localitatea Alexandria, str. Dunării nr.1, județul Teleorman), cu mențiunea pentru Cabinetul de Expertiză Medicală. Persoanele care până în data de 15 iunie 2020 nu pot obține documente medicale se pot prezenta personal la cabinetele de expertiză medicale.

Persoanele care din diferite motive nu se pot deplasa la Cabinetele de Expertiză Medicală, vor prezenta printr-o persoană aparținătoare, pe lângă documentele medicale o adeverință de la medicul de familie, în acest sens.

Prezentarea la Cabinetele de Expertiză Medicală se face obligatoriu cu mască de protecție.

Pentru persoanele care nu depun documente sau nu se prezintă la Cabinetele de Expertiză Medicală, conform mențiunilor de mai sus privind revizuirea medicală, plata pensiei de invaliditate se suspendă începând cu data de 1 iulie 2020.

Persoanele cu simptome specifice afecțiunilor respiratorii sau febră sunt rugate să evite prezența atât la sediul Casei Județene de Pensii Teleorman cât și la Cabintele de Expertiză Medicală.

Casa Județeană de Pensii face apel la pensionari și persoanele asigurate în sistemul public precum și alte persoane interesate la întelegere, cu mențiunea că măsurile mai sus menționate sunt luate pentru desfășurarea în bune condiții a întregii activități a instituției.

Afișați mai mult

Adrian Neagu

Redactor/operator imagine

Articole similare

Back to top button