Actualitate

Se suspendă activitatea cu prezență fizică la Școala Dan Berindei din Roșiori de Vede

Elevii participă la cursuri în sistem online

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Teleorman, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 6 octombrie 2021, la convocarea preşedintelui, potrivit dispoziţiilor art. 10 alin. 1 şi 2 şi art. 11 din Regulamentul – cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, aprobat prin HG nr. 1491/2004.

Având în vedere:

  • prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

  • prevederile Ordinului nr. 5338/1082/2021 al ministrului educaţiei şi al ministrului sănătăţii pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor / instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, conform căruia Comitetul Județean pentru Situații de Urgență este abilitat să adopte hotărâri în condițiile art. 2 și ale art. 6;

  • adresa nr. 12392/06.10.2021 a Inspectoratului Școlar Teleorman privind Hotărârea nr. 162/06.10.2021 a Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Teleorman;

  • prevederile HG nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;

  • prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare al Comitetului pentru Situații de Urgență al Județului Teleorman

În conformitate cu dispozițiile art. 10 alin. 3 din Regulamentul-cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență, aprobat prin HG nr. 1491/2004

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă suspendarea activității cu prezenţă fizică și trecerea la scenariul 2 de funcționare, care presupune participarea zilnică în sistem online a elevilor, a Școlii Gimnaziale ”Dan Berindei” Roșiorii de Vede, începând cu data de 7 octombrie 2021, pentru o perioadă de 14 zile.

Art. 2. Restul unităților de învățământ preuniversitar din județ vor funcționa conform prevederilor HCJSU nr. 67/02.10.2021.

ART. 3. (1) Prezenta hotărâre va fi transmisă, prin grija Secretariatului Tehnic Permanent, membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Teleorman, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Educației.

(2) Totodată, hotărârea va fi transmisă Școlii Gimnaziale ”Dan Berindei” Roșiorii de Vede prin grija Inspectoratului Școlar Județean Teleorman.

Afișați mai mult

Adrian Neagu

Redactor/operator imagine

Articole similare

Back to top button